ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ – Κ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗΣ – Σ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ ΟΕ

Κ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗΣ – Σ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ ΟΕ

εμβλημα ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα ενίσχυσης

Γούνες Σαριγιάννης

Η επιχείρηση Κ Σαριγιάννης – Σ Σαριγιάννη Ο.Ε. είναι η φυσική συνέχεια της επιχείρησης που δημιούργησε ο Λάζαρος Σαριγιάννης. Πρωτοπόρος στον χώρο της γούνας, με ενασχόληση στον κλάδο από το 1969.

Η επιχείρηση μας παράγει ανώτερης ποιότητας γουναρικά στην περιοχή του Καλονερίου Κοζάνης.

Επισκεφθείτε τις υπόλοιπες ιστοσελίδες του ομίλου

Στοιχεία Επιχείρησης

Κ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗΣ – Σ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ ΟΕ
ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ
ΑΦΜ 800424425
∆ΟΥ ΚΟΖΆΝΗΣ
Έ∆ΡΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ
Email [email protected]